pole-copy.jpg

Ако сте загрижен за приятел или близък човек, вижте по-долу някои от главните предупредителни белези на потенциална деструктивна ситуация. Прегледайте тези точки и преценете дали има поредица от притеснителни промени. Моля, имайте предвид, че и отделен индивид може да оказва зловредно влияние върху друг човек. Не е задължително да съществува организация. Моля, още  да имате предвид, че тези, които осъществяват т.нар. „контрол на съзнанието“ могат да функционират в много различни и понякога припокриващи области:  религиозна; политическа; терапия, образование, бизнес.

Не се ограничавайте и смущавайте от думата “секта“.  Фокусирайте се върху проблема с неправомерното влияние. Дали даден човек прави нещо по свой избор? Има ли "хитри и изобретателни" индивиди използващи измама, манипулация, хипноза или медитация неетично, за обучаване и програмиране на човек с нова идентичност, вярвания, ценности и поведение?

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЗНАЦИ

Промяна на предварителни ангажименти

1. Образование.

“Оставаше му един семестър до дипломирането и той напусна. Не можем да повярваме! Никакви разумни аргументи не могат да го убедят да завърши образованието си!“

2. Кариера / Цели

“Тя планираше да стане лекар. Сега стои на ъгъла и привлича нови членове.”

3. Значими отношения

“Щяха да сключват брак и той отмени годежа.

 

Финансови

1.Отказване от активи

“Даде всичките си пари на групата, и стерео уредбата, и колата си!”
“Използва всичките си спестявания за посещение на курсове и събития организирани от групата“

2. Зависимост

“Трябва да попита групата, за да може да си купи билет за автобуса. Няма никакви пари за себе си, въпреки че работи по 20 часа на ден.”

 

Радикална промяна на личността

1. Външност

Промяна на начина на обличане, косата, теглото, начина на хранене
Отнесено изражение, стъклен поглед

2. Характер и личност

Промяна в речта,  изражението на лицето, маниерите

Намалено чувство за хумор
Потайно, уклончиво или защитно поведение
Осъдително отношение към членовете на семейството
Фанатично проповядване и набирана на членове по всяко време
Промяна от екстраверт към интроверт или обратното
Промяна от аналитично към магическо-мислене
Промяна от мързелив към трудолюбив
Промяна в нивото на честност
Липса на интерес към бившите хобита
3. Навици

Промяна от безотговорен към отговорен (и обратното)
Промяна от небрежен към хигиената към чистота (и обратното)
Промяна от закъсняващ към точен (и обратното)

4. Начин на общуване

Уклончивост
Отбранителност
Трудности в комуникацията
използването на модерни думички, заучени фрази, зацикляне

5. Взаимоотношения

Промяна на ключови връзки с хора
Проповядване на семейството и приятелите, сякаш трябва да бъдат спасени
натиск за пари по лични причини или групови дарения
Загуба на контакт със семейството и приятелите (лично, по телефона, по пощата)
Намален физически контакт, по-малко или никакви прегръдки и целувки
Самоналожена изолация
Семейни събития (неприсъства или не отбелязва раждания, рождени дни, кръщенета, дипломиране,  тържества, годежи, сватби, годишнини, болести, смърт)
По-голямата част от времето прекарва с новата група или организация

6. Възгледи

Промяна в политическите възгледи
Промяна на религиозните възгледи
Промяна на текущото обучение (от пълен ден към половин ден, промяна на специалност, напускане на училище)

7. Кариера

Внезапно завършва кариерата си
Дарява пари
Харчи големи суми пари
Радикална промяна на целите

8. Медицина

Пренебрегва симптоми
Не ходи на лекар
Пренебрегва съвети на лекари
Ходи в безплатни клиники

9. Промяна на условията на живот

Мести се в ново жилище (групово жилище, комуна)
Премества се на ново място
Премества се да живее с „непознати“

Здраве

1. Храни ли се правилно?
2. Спи ли достатъчно?
3. Здравно осигурен ли е?
4. Ако е болен или наранен ще потърси ли адекватна медицинска помощ?

 

From Chapter 4 EVALUATING THE SITUATION, RELEASING THE BONDS
Empowering People to Think for Themselves!
 By Steven Hassan

http://freedomofmind.com/Services/WarningSigns.phpBottom of Form

Bottom of Form