pole-copy.jpg

"The Art of Living Foundation",
"Изкуството да  Живееш"
(пеенето на мантри и медитацията  са налице и в други религии).
1. Хипервентилация.
Сударшан крия се  състои в дълбоко дишане, редувано с  паузи, спиране на дишането според  ритъм, задаван от гласа на гуру. Хипервентилацията води до променено състояние на съзнанието. В медицината хипервентилацията се използва като метод за провокиране на мозъчна епилептична активност. Човек развива склонност към психотични епизоди, състояния на объркано съзнание. Ето един пример. На занятията присъства жена, загубила сина си преди  шест дни . Тя описва своите впечатления: "Той винаги беше пред очите ми, малко отдясно. А по време на крия,  той се събра в малко димно кълбо и отлетя. При това имах пълното съзнание, че това е добре за него …" [3]. Еуфорията, която се  развива по време на заниманията с крия, до голяма степен е резултат от плацебо ефект (внушени очаквания) и се появява у някои по-податливи на внушение практикуващи. У такива хора състоянието на блаженство, покой, щастие, зрителни, слухови и обонятелни халюцинаци водидо до възникване на  психологическа зависимост от тези занятия (подобно е наркотичното пристрастяване).
2.  Елементи на хипнотично внушение, установени от магнитофонните записи на лекциите.
Това са периодичното повторение на ключови (внушаеми) думи на фона на общия монотонен монолог в стил НЛП (невро-лингвистично програмиране), прослушване на  трансова музика, използване на методики за  попотапяне в хипнотично състояние (например, на фона на лекцията постоянно се повтаря "вие сте уморени… вие се все повече уморени… вие сте съвсем уморени,,,", прилага се монотонен ритъм и еднообразен тембър на гласа), периодично повтаряне, на  общоизвестни истини и подтвърждаването им, ("Не е ли така? Съгласни сте, нали?"). Това се прави предимно  в началото на  лекцията с цел изработване навик за пълно съгласие с лектора.
3. Медитации.
Всеки ден слушателят в съчетание със сударшан крия трябва да медитира. Използва се методът на многократното повторение на мантрата, която е била дадена на курса по Сахадж Самадхи. В действителност става дума за самостоятелно или по команда от инструктора на курса потапяне  в хипнотично състояние. Потокът от външни  дразнители рязко се ограничава, губи се усещането за тяло. В резултат на това отслабва  контролиращата  функция на съзнанието, увеличава се  внушаемостта и самовнушаемостта, възникват различни неуправляеми фантазии, психотични преживявания.
4.  Групови трансови практики
Това са продължително съвместно пеене на мантри, практикуване на мълчание по време  на продолжителен курс в ашрама, слушане на медитативна музика, съвместни религиозни поклонения.
Вътрешната организация на  ИЖ (Изкуството да живееш), до голяма степен повтаря структурата на  ТМ (трансцеденталната медитация), Могат да се посочат на-малко два кръга. Първият кръг – това са слушателите на периодично предлаганите и струващи пари различни   курсове, като  слушателите дават сумите без да имат понятие за истинското учение и практики на ИЖ. Това са онези "бизнесмени, домакини, шефове и  метачи" заради които се създава PR-позицията на  ИЖ, заключаваща се в простички заклинания от  типа: "Няма проблеми: практикувайте крия всеки ден по 10-15 минути и ще станете здрави, успешни в бизнеса, щастливи". Или: "вие можете да принадлежите към всяка една религия и крия ще ви помогне да постигнете дълбините на  вашата вяра и да откриете нейните извори ". Вторият кръг – това са хора, продължаващи да практикуват. Те преминават продължителен и инструкторски курсове, приемат ИЖ като религиозно течение, което извършава съзнателно религиозно поклонение на техния гуру, работят в ИЖ професионално или време от време. Такива са повечето  адепти. Това е  работното ядро на групата. Възможно е да съществуват и други кръгове (напр. приближени, но  няма сведения за това).
ИЖ разгръща активна дейност. Например  в Русия към днешна дата има центрове в около 11 градове. За жалост, дейността им някак убягва от вниманието на съответните органи. Например в Красноярск представителите на ИЖ активно работят с децата (училища №11, №129, № 41, № 144), организирали са клуб на смеха и программ "ДВЗ" ( Дихание, Вода, Звук) - не знаем доколко успешно - в центровете за социална защита. Разбира се, никакво разрешение за водене на  религиозна пропаганда сред децата и младежта те не са получили, а и не могат да имат. Никой не обяснява на родителите истинската ситуация, В Москва е  организиран клуб "Източен Дом". В Източен Сибир сериозните финансови възможности на местните организации се подтвърждават от редица хвалебни публикации в пресата и ТВ - Перова Н. Йогът, който обича пица // АИФ - Източен Сибир, № 42; Телерадиокомпания АС Байкал ТВ - Наталия Ветрова /19:41 03.10.2001; Иркутски видеоканал - Светлана Потапчук, 16-22 октомври 2001, Иркутск.
Представителите на ИЖ обичат да заслепяват местните чиновници с твърдението, че тяхната организация е призната от ООН (има особен статут на консултативна организация) и от Световната здравна организация. Обаче никакво официално одобрение на дейността им от  страна на ООН и СЗО не съществува. Принципите на техните  взаимоотношения са същите, както, например,  с 3 млн. различни неправителствени организации по целия свят. Следователно няма никакви основания да се говори за специално положение  на ИЖ. Любопитно е какво се твърди в рекламните материали, предназначени за  студенти: "А в Америка, Индия и редица други страни тя [практиката на  ИЖ - авт.] е модерна и се разглежда като задължителна за получаване на образователна диплома " [11, "Младежка брошура"]. Това е само един от  примерите на  явно изопачаване на реалната ситуация. Подобно, меко казано, лукавство често се среща  в материалите на ИЖ. Например, в книгите и лекциите си гурутата смело оперират с "евангелски" цитати (които липсват в Евангелието и са в пълно  противоречие с него). Не бихме се учудили. Самият гуру признава на учениците си (в лекциите), че той не чете книги, а цялата информация получава непосредствено чрез Божественото откровение.
В заключение аз бих предложил още один пример от интервю:
Въпрос на журналиста: "Доколкото знам, особено разпалените представители на православната църква смятат, че всички дихателни техники са насочени главно към  изменение на съзнанието, и затова се отнасят към тях отрицателно". Отговор: "Те вероятно не са много осведомени. Много свещеници, монаси и монахини посещават нашите курсове. Я сам съм водил курс в будистки манастири, наш инструктор работи във Ватикана, и истински религиозните хора не виждат в това конфликт. А пък онези, които не са  уверени в своята вяра, постоянно се страхуват, че някой  может да разколебае вярата им. Но аз смятам, че не е задължително да бъдеш италианец, за да ядеш  пица, или американец, за да носиш джинси. Хубавото е   хубаво за всички".
Цел на тази  работа беше да се покаже несъстоятелността на  подобни заявления. Учението и култовата практика на ИЖ са несъвместими с повечето световни религии. Затова всеки човек, който посещава  занятията на ИЖ, трябва да е наясно, че той не само подлага на  опасност своето психическо здраве, но и прави важен религиозен избор.
И, накрая, в материалите на ИЖ не се препоръчва да се използва символа  на кръста (11, ст. "препоръки"). Такава нелюбов към кръста интересно характеризира тези духовни сили, които (според адептите) стоят зад ИЖ.
Доктор Ден. ( http://iriney.vinchi.ru )
Използвана литература:
1. Шри Шри Рави Шанкар. Капли света. Издание на Московския център ИЖ, б. г.
2. Шри Шри Рави Шанкар. Нет конфликта между путями. Издание на Московския център ИЖ, б. г.
3. М. Такайшвили, Мои дневники. Иркутск, 1999.
4. Аудиозаписи на 18 лекции Шри Шри Рави Шанкар "Покой - это наша природа", "Вы устали?", "Упанишады", "В поисках Бога", "Вера - состояние ума" и прочие. В писмен вид част от лекциите вж. www.esatsang.ru, elina.zip.
5. Шри Шри Рави Шанкар. Бог любит веселье и другие беседы. Издание на Московския център ИЖ, б. г.
6. Шри Шри Рави Шанкар. Стучи в дверь изо всех сил. Издание на Московския център ИЖ, б. г.
Материали от  сайтове
7. www.aolmoscow.ru
8. www.artofliving.ru