Печат

 

Други названия: „Източен дом”, Международна фондация „Изкуството да живееш”, Международно обществено обединение „Изкуството да живееш”, The Art of Living Foundation, Търговско дружество „Шанкара Глобал СНГ” (Shankara Global).

Печатни издания: в. Движение

„Прекланям се пред Вселенския Учител, който е Абсолютната Истина, Съзнание и Блаженство, Който винаги обладава Пълнота, без атрибути, без форми, Който е всепроникващ и винаги... Себе си”. (За гуруто от материали на „Изкуството да живееш”)

В тази статия бих искал да разгледам една от интересните групи, които действат зад граница, а не отдавна и в нашата страна. Това е „Изкуството да живееш” (по-нататък ИЖ). За съжаление информациата за нея е оскъдна, тъй като всеки който посещава неин курс подписва декларация за неразпространение на информация (от анкета при преминаване на курс: „Съгласен съм да не разказвам съдържанието на програмата и да не обучавам други хора с придобитите на курса техники, без да съм преминал през курс за инструктори” [11, ДВЗ анкета]).

Но могат да бъдат направени някои изводи. Основателят на движението е „Негова Божествена Милост” Шри Шри Рави Шанкар. Интересен е фактът, че даже инструкторите, проработили в ИЖ не една година, не знаят неговата подробна биография. Тази информация е закрита за всички. Съществува официална версия на биографията. Тя съдържа типичните за жизнеописанията на нео гурутата шаблони и се свежда до следното: Рави Шанкар се е родил в Бангалор (Индия) и от самото си раждане е бил необикновено дете. Той изпадал в дълбоки медитации още от най-ранна възраст, на 4 години цитирал на изуст „Бхагавадгита” и към 17-тата си година изучил не само духовната мърост на индийските религии и философии, но и получил класическо европейско образование, развивайки също така широка благотворителна дейност. През 1982 година той, излизайки от 10-дневно мълчание, предложил на човечеството „чудесен подарък” – сударшан крия (дихателна практика), която бързо завоювала широко признание. Сударшан крия, по мнение на последователите на ИЖ, се явява плод „не начовешко творчество, а на Божествено откровение” [3, с. 8]. През 1982 той основал ИЖ „за да даде на хората възможност за духовно и физическо здраве, самоусъвършенстване и разширение на съзнанието”. Твърди се, че методите на ИЖ са удивително прости и всеобемащи. Съществуват няколко етапа:

1. Основен курс.

Курсът е 18-часов и включва основното учение на движението, физически упражнения – асани от йога, сударшан крия, групово пеене на мантри, общи медитации. Същността на курса – сударшан крия – дишане в определена ритмичност (основано на идеята за съществуването в света и в човека на някакви универсални ритми и потребности за достигане на хармония с тях). На практика това изглежда като групово дишане по следния начин: 4-5 кръга по 25-40 вдишвания и издишвания в минута под ритъм, задаван от аудио запис на гласа на самия гуру. В последствие е нужно ежедневно да практикуваш сударшан крия в домашни условия (очевидно също под запис). По-нататък всички, преминали основния курс трябва да будат привлечени към ежедневните сатсанги – това са общи събирания, по времето на които се медитира, слушат се лекции на гуруто, разпределят се задължения и отговорности за една или друга дейност. Стараят се също така да организират домашни сатсанги в други дни. Сатсанг – не е само сбирка на единомишленици, но и мистическа церемония, която е крайно необходима за адепта. От рекламна листовка за преминали основния курс, четем : „А най-главното е това, че домашният сатсанг по тайствен начин „очиства и облагородява атмосферата на вашия дом, зареждайки я с любов, радост и успокоение!” [11 ст. „Домашен Сатсанг” ].

2. Курс Сахадж Самадхи (т.е.”бързо просветление”).

Вторият етап от пътя на адепта. На този курс в допълнение към вече съществуващите практики се прибавя и поклонение на гуртуто, дава се индивидуална мантра и малко повече съответстващи на истината сведенения за учението на ИЖ.

3.Продължителен курс

Настойчиво се препоръчва преминаването му не по-малко от 1-2 пъти в годината. Курсът се провежда основно в ашрамите на ИЖ. (В Русия все още има един ашрам в селището Видрино на Байкал). В него са включени религиозни обряди на поклонение на гуруто, практики на мълчанието, дълбоки медитации и сударшан крия.

4. Курс за инструктори.

Някаква по-пълна информация за този курс няма (на инструкторите е забранено да разгласяват информация). Възможно е на този курс да се извършва инициация от самия гуру (с пребиваване на адепта в ашрама в Бангалор). Изучават се методи за провеждане на семинари, курсове, изпълняват се религиозни церемонии в индуистки дух.

5. Специализирани курсове.

Това са курсовете Art Excel за деца в предучилищна възраст, включващ медитации, занятия по сударшан крия (специална „детска крия”). Курс за болни от СПИН и други заболявания, за затворници и др. В същността си тези курсове не се отличават от основния курс.

Рекламната и маркетинговата позиция на ИЖ се базира на отрицание на всяка религиозна природа на своето учение и практика. „Човек от всяка конфесия, както и атеист в резултат на курса става по-осъзнат, достига смисъла на това, което прави...” (3 стр. 18). Методите на ИЖ се представят като абсолютно научни, изучавани в редица университети на Запад, например, в Германия (в действителност, обаче, не се дава точното място на провежданите изследвания, в техните материали няма да намерите тази информация). Регулярните занятия (всеки ден плюс 1-2 пъти в седмицата в групата), сударшан крия, йога и медитация по методите на ИЖ трябва задължително, съгласно рекламната кампания на ИЖ, да доведат до очистване на организма от отрови и токсини, психиката – от натрупаните стресове и да способстват за „разширение на съзнанието”.

Изобщо не бива да остава незабелязано удивителното сходство (и вероятно не случайно) между PR-позициите, учения, практики, вътрешна структура на ИЖ и „Трансцеденталната медитация” (ТМ) (даже по време на занятия на ИЖ вмест мантра, дадена от инструктора, може да използвате мантра на ТМ) и”Братство Ананда” („Крия-йога”). И тук, и там ще ви кажат, че това е благотворителна обществена организация, използваща научно потвърдени методи, преследваща общочовешки цели и пр.”...”Изкуството да живееш” не отделя нито една религия или религиозна практика, ние се отнасяме с уважение към всичко и се ръководим от истините, които лежат в сърцето на всяка религия /8, „Въпроси и отговори”/. ”Всички религии са подобни на обвивката на банана. Духовността – това е самият плод. А хората са изхвърлили плода и се държат за обвивката /1, стр. 31/. „На най-дълбоко ниво всички религии произлизат от един източник”. На адептите се представя познатата нюейджовска идея, че всяка религия е отразила актуалния за своето време аспект на Божествената природа, например Старият Завет - Съдията, Новият Завет - Отец, ислямът - Божието милосърдие, индуизмът - Божествената красота и т. н. /2/. Както и идеята, че религиите са изгубили своята актуалност за съвременния човек. Актуален за него се явява религиозният синкретизъм. ”Хората се отъждествяват с религиите си - „Аз принадлежа към тази религия... Това е ограничение на нашия ум... Цялата мъдрост на този свят, всички знания... Ви принадлежат... /2, стр. 11-12/. Всичко това е само обвивка, някога пригодна за достигане на духовно състояние. Сега има къде-къде по-ефективни методики за достигане на духовност и, разбира се, една от „най-ефективните” е методиката на ИЖ. Тук трябва да отбележим тоталната информационна закритост на ИЖ: ако не практикувате, вие получавате достъп само до най-общата, рекламна (и в много случаи несъответстваща на истинското състояние на нещата) информация. Така например даже информационен бюлетин с материали на ИЖ можете да получите само, ако сте преминали основния курс /8/. Това прави изучаването на учението и практиката на ИЖ достатъчно сложно и принуждава към усвояване само на откъслечни, косвени сведения, достъпни от литературата (основно брошури на Шри Шри Рави Шанкар) и беседи с членове на ИЖ.

Религиозният характер на учението на ИЖ се потвърждава от следните признаци:

1.Наличие на концепция за Бог.

В учението на ИЖ има еднозначни и непозволяващи никакви недвусмислени интерпретации на понятието за Бог, като цяло съответстващо на идеите на неоведанта и абсолютно противоречащо на ученията на всички монотеистични религии: „Бог – това е цялото съществувание, Бог – това самият наблюдаващ, този който наблюдава – това е Бог. Бог можете да откриете дълбоко в себе си „ [1]. „Осъзнайте, че Бог – това е всичко изпълващо съзнанието, единственото, което съществува, и нищо освен него. ...Това пространство, в което всичко съществува, разцъфва, израства и умира, е основна субстанция на това творение – нека това да бъде вашето разбиране за Бога” [9, “беседа за тероризма”]. „Според Вашата истинска природа Вие сте Бог. Когато сте невинни, когато сте самата покорност, вие сте Бог. [6, стр. 86].

2. Произтичащата от теологията на монизма идея за отсъствието на индивидуална личност у човека.

„ Самопознанието се състои в това да възприемаш всеки като парцалена кукла... Никой не притежава някаква фиксирана индивидуалност... „ [5, стр. 34]. „И така, истинската близост е в разбирането, че другото лице не съществува...” [5, стр. 35].

3. Учение за предсъществуване и прераждане на душата.

„Вие сте съществували до Библията. Вие сте съществували до Ведите. Вие сте отвъд пределите на пространството. Попаднали сте... в това малко тяло, в малко семейство, в определена ситуация. Вие играете някаква игра...” [1, стр 48]. Ние всички сме се срещали преди. И в бъдеще също ще се срещаме. Вие може да се преструвате, че не помите...” [1, стр 48].

4. Учение за съществуването на света като резултат на Божествените игри.

На въпроса за Божествения промисъл: „...Той просто играе, натискайки на всички ваши бутони...” [1]. „...Той говори: не възприемайте нищо на сериозно, всичко това е игра. Всичко това е подобно на сън [5, стр 104]. „Направете целия си живот игра. В нея няма нито предназначение, нито цел – няма нищо” [5, стр 104].

5. Учение за спасението като избавяне от кармата.

„Любовта може да унищожи ц ялата карма. И още – дишането. Дейността на дишането унищожава кармата. Третото е медитацията. И това може да унищожи кармата. Четвъртото е служението. Всеки вид служение...” [4]. „Милосърдието и знанието могат да ни избавят от кармическата зависимост. В протиен случай тя няма край. Добрите карми ще пораждат добри карми, лошите карми ще пораждат лоши...” [6, стр. 48].

6. Религиозна практика на ИЖ:

Извършване на пуджи. Ако по време на основния курс вие не се сблъскате с това (на основния курс пуджа не се провежда навсякъде, ако говорим за руските подразделения на ИЖ), то на следващия етап след основния курс (семинарите по Сахадж Самадхи) вие ще трябва да направите поклонение на гуру Шри Шри Рави Шанкар. Това е традиционна индийска религиозна церемония. Тук всичко напомня за процедурата по инициация в ТМ. Ще ви помолят да донесете определени продукти (плодове, цветя, зърна). Вашето приношение се предлага пред портрета на гуруто („ Майсторът – това е този, който снема от вас товара, който вие не можете сами да носите, и запалва у вас любовта на предания” [4, ”Пуджа – с уважение да предложиш всичко”]) , палят се свещи, четат се определени молитви на санскрит, където гуруто е наречен Бог, и, след това инструкторът ви съобщава вашата индивидуална мантра (която трябва да знаете само вие). По този начин, без да подозирате, извършвате религиозно поклонение в езически дух [12].

На основния курс се практикува групово четене или пеене на мантри, такива като „Шива Манас Пуджа” (мантра за отсичане на привързаностите, буквално – „заклинание на Разума на Шива”), Бхаванястакам (молитва на Божията Майка), Ом Намах Шивая (най-разпространената мантра на шиваизма) и други. Всички тези мантри имат еднозначно религиозно значение. Въобще, в учението ИЖ (в неговото истинско, а не рекламно съдържание) огромно значение се дава на поклонението на богиня Кали – съпругата на Шива: „Най-доброто, което може да се направи е да се предадеш на Майката Кали и да обичаш майката Кали. И така Кали – това е майка, даряваща знание” [5, стр 81]. Култът към Кали, наред с използването на Шиваистки мантри, редуцираната тантрическа крия-йога, свойствена на Шиваизма на ведантаи други признаци, позволява движението да бъде отнесено към неоиндуистките секти, създадени на основата на тантрическия шиваизъм.

Почитане на гуруто. По-рано приведохме няколко примера, разкриващи ролята на гуруто в групата. На него се покланят като на жив бог, той се възприема като проводник на божественото откровение. Описват се неговите чудеса: „Когато изпълнявахме крия, тук (в Иркутск – авт.) беше основателя на програмата Шри Шри Рави Шанкар. В облак светлина и нашият инструктор плуваше във вълните на това сияние. Аз попитах: „А какъв беше мирисът?” Кеша: „Не знам, но беше много приятен”. Мирисът е усещал и един от повторно преминаващите курса – мирис на сандалова благовонна пръчица [3, стр 11]. Ще преведа само един отказ от многочислените възхвалявания на гурото от адептите: „Колкото повече животът се разкрива пред мен, толкова по-свободен ставам. Всичко, за което мечтая – това си Ти. Моето сърце е Луна, звезди. Завинаги Твой” [4].

Крайната цел на сударшан крия, на медитациите се явява не получаването на душевен комфорт, психологическо равновесие, здраве, работоспособност, както четем в материалите на ИЖ, а просветление като разкриване на Божественото в себе си. В материалите на ИЖ най-често се използва по-неутралния термин „Висше Съзнание”. Например: „Занятията по сударшан крия носят не само душевен и физически комфорт и здраве, но водят и до разкриване в себе си на Висшето Съзнание” [7]. „Просветлението... осъзнаване на Божественото в глъбините на своето същество... Това е единственото, за което си струва да живееш” [4]. Обаче класическата за индуисма идея мокша (освобождаването от колелото на преражданията) в учението на движението не е подчертана, напротив, съдейки по тези материали, които можахме да изучим, прераждането се разбира като нещо положително, което показва ориентираност на учението към европейската менталност.

Говорейки за сотериология (учението за спасението) ИЖ, трябва да подчертаем една от фундаменталните задачи на адепта – „да умножи предаността в себе си”, което прилича концепцията бхакти (преданост и съпричастност на божеството в индуизма). Бхакти се обозначава като „пътят на предаността” (бхакти-марга). Обект на преданост в ИЖ се явява самият гуру.

Освен това, многочислените заявления на адептите на ИЖ да обичаме всички и всеки, базирани на идеите на неоведанта за единство на всички хора, причастни на единната божествената природа („Всичко е мое. Всичко е като мой собствен палец. Всеки е част от мене” [6, стр. 33]), и на служението на хората като на истинско богослужение. За съжаление тези заявления имат повече декларативен характер и са насочени към създаване на положителен имидж на движението (на сайта на ИЖ ще намерите не малко заявления за помощ на гладуващите в Индонезия и други подобни държави, които не е толкова лесно да провериш, но всъщност за всичко, което се предлага на семинарите задължително плащаш със звънка монета и в последствие с доброволческа работа в движението).

Всичко гореизложено ни позволява да отнесем ИЖ към религиозните организации от нео-(или, по-точно от псевдо)индуистки тип.

Будят тревога ред признаци на учението и практиките на ИЖ, характерни за религиозните организации със тоталитарен контрол на съзнанието (тоталитарни секти) [12]. Това са:

Наличие на езотерически разрив (съзнателно закриване на истинската информация при вербуването) между истинското съдържание на учението и практиката и рекламната информация. Всъщност, предлагат ви да влезете в религиозна група, която има вероучение и култова практика и счита учителя за Божество (авторът сам е виждал религиозна церемония в дома на адепт пред фотографията на Рави Шанкар в гр. Москва), обаче в момента на вербуването вие не можете да узнаете тази информация. Любопитно е, че самите вербуващи разбират прекрасно това противоречие. Тази идея се мотивира като лъжа с благи намерения.

Гуруизъм (изключителен, божествен авторитет на лидера). В литературата на ИЖ постоянно присъства учението за необходимостта от пълно подчинение и поклонение на гуруто. За да не звучи тов голословно, ще приведа няколко примера от публичните речи на Шанкар: „Вярата е в Знанието, в Учителя, в Божественото. Вярата в Учителя ще даде това, къй което вие всъщност се стремите. Просто копнеж по Учителя, по Божественото, всичко останало ще тече автоматично [4]. В отговор на въпроса за разликата между Гуру и Бог: „Когато произнасяте тези две думи, вие вече сте направили разликата. Не е ли така? Бог ви дава пътя , а Гуру ви води вкъщи. Можете да правите разликата по този начин.” [4]. Така също: „Разлика между тях (Бог и Гуру) няма. Учителят просто отразява. Учителят не съмнено ще ви каже същото...” [5, стр.88]. „Когато чувстваме че принадлежим на някого, страхът си отива. Аз принадлежа на Бога, на моя Учител, на Господаря ми, моят Учител се грижи за мен. Божественото се грижи за мен” [4]. „Когато ви е трудно... тогава дълбоко ще възлюбите Учителя, и вие ще видите, че много скоро ще станете Голям ум...” [5, стр. 89]. „Въпрос: Драги Гуруджи, моля, разкажи ни за милостта на Гуру и за нашата връзка с Теб, когато ни напуснеш утре. С обич. Отговор: Милостта на Гуру присъства през цялото време. Колкото повече сте благодарни, толкова повече милост получавате. Благодарността е способността да се получава милост. Милостта присъства винаги, но ако сте недоволни, неблагодарни, тя не тече. Когато сте благодарни, милостта тече все повече и повече [4]. И още един пример: „Въпрос: Драги Гуруджи, ако аз вкъщи Ти пиша писмо и го поставям заедно с твоята снимка, Ти ще го получиш ли? Или трябва да ти го пратя по пощата? Отговор: Нека пощата също оцелява. Защо да да пестим марките? Аз правя голям оборот на всички пощи” [4].

Наличие на чудодействен, подходящ за всички и удивително прост метод, побиращ в себе си и превъзхождащ всички останали духовни практики (сударшан крия).

Наличие на „бомбандиране с любов” (всеобщо внимание към вас, ласкателство, желание да ви се помогне и и да се решат вашите проблеми на първия етап от общуването ви в групата, без никакви усилия от ваша страна – още един „прекрасен подарък”) и „ефекта на Барнум” (използване склонността на хората да приемат за чиста монета благожелателните оценки на своята персона) – например „Какавото и да правите, вие винаги сте чисти и Божествени...” [4].освен това в учението на ИЖ присъства и морална разкрепостеност. Можете да правите всичко, което ви харесва и жалете, трябва само да практикувате крия всеки ден и винаги ще бъдете чисти и невинни. „Вие винаги сте Бог. Където и да бъдете, каквито и да сте, вие сте в Бога” [6, стр.29].

Наличие на собствена система от понятия. Например „духовност” на езика на ИЖ означава вътрешен комфорт, удовлетворение, блаженство, покой и се счита (на първото ниво на информация – ниво основен курс) за крайна цел на всички религии и духовни практики. Цитат: „Една вярваща християнка [рекламен трик, тъй като християнката не може и няма да се занимава с крия – авт.] от Ангарск казва: „Да ходиш в храма не винаги можеш, а така [след сударшан крия] усещаш чистота, като след успешна молитва, а това не се случва често...” [3].

Стремеж за контрол над живота на адепта. Това е и задължителното посещение на сатсанг един път в седмицата, където съвсем скоро ще ви привлекат към дейности за благото на ИЖ (така наречените Сева-проекти). Такива като провеждане на курсове в ашрама, ежедневно получаване на сутри (в ИЖ – кратки изречения) от Учителя, над които трябва да размишлявате (и да научавате на изуст всеки ден), както и ограничения в храненето. Прилага се и строг контрол над живота ви от страна на инструктора. Например на сайта за практикуващи (www.esatsang.ru) детайлно се регламентира всичко, включително инструкции как да се говори с хората, за какво да си премълчаваш (!), как да привличаш хора, как да съставяш материали.

Култивира се усещане за избраност, елитарност на практикуващите. „Въпрос: Как да престана да чувствам злоба спрямо този, който ме е обидил (става въпрос за външни хора). Отговор: Не мислете за този човек като за човек... възприемайте обидилите ви като манекени, като парцалени кукли. Вътре в тях няма личности...” [5, стр.16].

Посещения: 6557