pole-copy.jpg
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

 

ПРЕПОРЪКА 1178 (1992) по въпросите на сектите и новите религиозни движения.

 

Асамблеята е загрижена за някои проблеми свързани с дейността на сектите и новите религиозни движения.

Тя получи сигнали от различни асоциации и семейства, които считат че са били увредени от дейността на секти.

Тя взе предвид поканата отправена към Съвета на Европа от Европейския парламент в доклада Корели, да разгледа този проблем.

Тя прикани всички държави членки да посочат какви практики са наложени при тях и какви са правните проблеми.

Тя приема, че свободата на съвестта и свободата на вероизповедание гарантирани от чл. 9 на Европейската конвенция за правата на човека, прави нежелано приемането на значително законодателство по тези въпроси, тъй като такова законодателство може лесно да се намеси в тези основни права и да застраши традиционните религии.

Все пак тя приема, че трябва да се предприемат образователни, както и законодателни и други мерки в отговор на проблемите породени от дейността на някои секти или нови религиозни движения.

Затова Асамблеята препоръчва на Съвета на министрите да прикани държавите членки на Съвета на Европа да приемат следните мерки:

 

I. Основната образователна програма трябва да включва обективна фактическа информация относно установените религии и техните главни разклонения, относно принципите на сравнителна религия и относно етиката и личните и социални права на човека;

 

II. Трябва да бъде предоставена на широката общественост допълнителна информация от подобен характер и в частност за естеството и дейността на сектите и новите религиозни движения. Следва да се установят независими органи, които да събират и разпространяват тази информация;

 

III. Трябва да се обърне внимание на приемането на законодателство, ако то още не съществува, което дава корпоративен статус на всички регистрирани секти и нови религиозни движения, заедно с всички разклонения на сектата майка;

 

IV. За да се защитят децата и да се предотвратят отвличания и прехвърляния в чужбина, държавите членки, които още не са направили това, трябва да ратифицират Европейската конвенция за признаване и въвеждане в сила на решения относно попечителството над деца и възстановяване на попечителството над деца (1980), и да приемат законодателство за приложението и;

 

V. Съществуващото законодателство, свързано със защитата на деца, трябва да бъде строго прилагано. В допълнение, принадлежащите към секта трябва да бъдат информирани, че имат правото да напуснат;

 

VI. Хората, работещи за секти трябва да бъдат регистрирани към социалните служби, гарантиращи социални грижи и осигуряване и такива социални грижи следва да бъдат предоставени и на тези, които решат да напуснат сектата.