pole-copy.jpg

Новини

Проф. Александър Дворкин е роден през 1955 г. в Москва. Смятан е за един от най-добрите познавачи на сектите. Създател и президент е на Асоциация за изследване на религиите и сектите. През 70-те години емигрира в САЩ, връща се преди 20-ина години. В Русия създава института “Св. Ириней Лионски”. Той беше специален гост на шестата междуправославна среща за проучване на нови религиозни движения и гибелни култове, която се проведе неотдавна в манастира "Св. Георги Победоносец" в Хаджидимово.

- Проф. Дворкин, свещениците в България не са единни в мнението си за Ванга. Едни я признават, други - не. А вие?

- Напротив, доколкото знам, БПЦ е единна в позицията си за Ванга. И тя е, че тази жена всъщност е близка до магьосничеството. Знам, че и църквата "Св. Петка" не е канонична. Хората идват в “църквата на Ванга”, а не в Божи храм. Моето мнение е, че тя е шарлатанин, и не изключвам, че в някакви случаи е била вдъхновена от демонични сили. Но все пак по-голямата слава е от шарлатанство. Понякога е била обземана от бесове и тъмни сили.

- А какво мислите за Григорий Грабавой, който “възкресяше” починалите деца при трагедията в Беслан?

- Този човек беше в затвора, сега излезе на свобода и се е стаил, мълчи. Подвеждаше почернените майки от Беслан и буквално ги лъжеше.

- Коя е най-опасната секта в света?

- Тази, в която попадне даден човек или негов близък. Тогава цялото семейство е изложено на опасност. Затова първо трябва да се работи върху семейството, а не веднага да разубеждавате попадналия в сектата. Колкото по-здраво е семейството, толкова по-лесно е да спасиш близкия от лапите на сектата. Нашата битка е за душата на измамените, въвлечените и станали роби в сектата. Има обаче голяма опасност, когато се изгонят демоните от душата на човек, той да види една пустош и отново да се завърне в още по-опасна секта (срв. Лк 11:25-26).

Обзор на положението в Руската федерация

 

altСпоред секуларните и либерално-религиозните общности думата „секта” е изкуствено понятие и обидно прозвище, което традиционните религии лепят на малките различно мислещи общности. Разликата между тези групи и основните религиозни общности според тези кръгове е само във времето на съществуването и броя на последователите им.

Ежегодно в доклада на държавния департамент на САЩ за религиозните свободи и права на човека се говори за това, кой и в коя страна е употребил словосъчетанието „деструктивен култ” или „тоталитарна секта” за религиозни общности на територията на САЩ. Да бъде наричана една секта „секта”, няма нищо незаконно нито в Съединените щати, нито на друго място по света, но държавният департамент твърди, че това е „позорно петно” за малките религиозни общности и може да се превърне в причина за търговски санкции от страна на САЩ. Трябва да бъде споменато още, че 90% от тоталитарните секти имат произхода си от САЩ или ръководствата им са базирани там.

Председателят на Руския обединен съюз на християни с евангелско вероизповедание (петдесетници) Сергей Ряховски в свое интервю изказва мнение, че е „некоректността на употребата на термина „сектанти” от представителите на многоуважаваната Руска православна църква по отношение на други конфесии и религии е повече от очевидна”. За човек, който няма достатъчно правдива информация за деструктивните култове, които се прикриват зад традицианните религиозни учения, такова изказване ще изглежда правдоподобно и заслужващо доверие. По данни на Русийската асоциация на центровете за изучаване на религиите и сектите (РАЦИРС) днес в Русия най-голямата секта е организацията на неопетдесятниците, която увеличава привържениците си ежедневно. След тях по популярност са: Свидетелите на Йехова, сциентолозите, мормоните, мунистите и други. Всички неопетдесятни секти, които оглавява Ряховски, нямат никакво отношение не само към протестантизма, но и изобщо към християнството в най-широките и най-либералните му граници. Това потвърждават множество документи от международни конференции, които неизменно определят неопетдесятниците с харизматична насоченост като принадлежащи към тоталитарното сектантство и противоречащи на духа на християнството като цяло и към протестантизма в частност.

Сред предложенията за определение на тези нови общности има и екзотични като: РОПОБ (религиозни организации предизвикващи обществено безпокойство), а в либерално мислещите кръгове набира популярност абревиатурата НРД (нови религиозни движения). Това словосъчетание също предизвиква множество въпроси към авторите си като: за какъв период от време една нововъзникнала общност трябва да бъде определяна като нова? Или: наистина ли във вероучението и обредите на дадена общност има нещо ново? Можем да отбележим, че в новите религиозни движения няма нищо ново, защото по правило „новото” са забравени ереси от първите векове на християнството. Говори се и за това, че критиката, отправяна от традиционните религии срещу новите религиозни движения, е средство за борба с конкуренцията. Това са странни твърдения, изричани от водачите на НРД, които явно възприемат своята религиозност като стока, която предлагат на пазара, и така става ясна истинската им същност.

Ето още едно доказателство, че новите религиозни движения използват всички методи за популяризиране на учението си и за привличане на нови членове.
На 15 август 2013 г. в гр. Бургас се състоя концерт на Анандита Басу  -  изпълнителка на класическа индийска музика. Подобни концерти се състояха преди това в Стара Загора на 13.8.2013 г. и във Варна на 14.8.2013 г. Чисто и просто концерти с хубава и мелодична музика и прекрасни танци, ще си кажат някои... Да, но нека се вгледаме по-внимателно в рекламната брошура, която се разпространяваше, и ще си дадем сметка, че не става въпрос за един невинен концерт, а за такъв с религиозна насоченост.
Концертът се организира в рамките на „Sahaja Sufi World Tour 2013”. На пръв поглед в това не би следвало да има нищо нередно, защото  Анандита Басу освен класическа индийска музика изпълнява и суфи музика „каввали”. Думите „Сахаджа“ и „Суфи“ обаче явно показват, че концертът освен със суфи музиката е свързан и със Сахаджа Йога. Двете думи „Сахаджа“ и „Суфи“ вървят заедно, защото според Шри Матаджи (1923-2011 г.), основателката на Сахаджа Йога, суфите са много близки и си приличат със Сахаджа Йога по своята преданост и по своята култура. Според самата Шри Матаджи и сред мюсюлманите има такива с реализирани души. Тя твърди, че има много връзки между учението на Сахаджа Йога и това на суфите и също така, че Коранът съдържа сури, които явно показват познаване на фината система.
Друг елемент от брошурата потвърждава нашите съмнения, че изпълненията на Анандита Басу не са просто концертни изпълнения. С малки почти незабележими букви най-отдолу са посочени две уеб-страници, едната е официалната уеб-страница на индийската изпълнителка, а другата е официалната уеб-страница на Сахаджа Йога в България.
Какво общо има Анандита Баси със Сахаджа Йога? Самата Анандита споделя, че вдъхновение за своето творчество черпи от ежедневната си медитативна практика по метода на Сахаджа Йога, чрез която се постигало състояние на вътрешен баланс. Анандита Басу организира също така курсове по индийска музика и танци и едновременно с това предлага медитация по метода на Сахаджа Йога за достигане на т. нар. себереализация. В залите за курсове винаги се изгражда своеобразен олтар със снимката на Шри Матаджи, който е обкичен с цветя и цветни панделки. Нещо повече, по време на нейните концерти на сцената често има видео-стена с образа на Шри Матаджи. 

Преценете сами дали изпълненията на Анандита Басу са наистина чисто и просто концерти или са своеобразен метод за привличане на нови членове и за събиране на средства!
  

Пирейска митрополия, Гърция


Въплъщението на Словото Божие е най-значимото събитие в човешката история.
Вечният несътворен Бог, по същност един с въплътилия се Син Божи, прие да се роди за нашето спасение в човешката история и времево измерение. С въплъщението Си Бог осъществи предвечния Си спасителен план и Своя божествен промисъл за спасението на падналото човечество като следствие от греховете.
Въплъщението на Словото Божие бележи незаличимо и разделя на две историята на човешката цивилизация - преди Рождество Христово и след Рождество Христово. Преди Рождество Христово епохата е белязана от първородния грях, вследствие на който човек се отдалечава и отчуждава от Бог. Цялото човечество тогава с изключение на израилския народ, на който Бог показа Божия Си спасителен промисъл за човечеството, живее в греховен мрак и идолопоклонство, както четем в Св. Писание: ”те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха, и служиха на творението повече, отколкото на Твореца...” (Рим. 1:25).
В Св. Писание епохата, в която Словото Божие се ражда и въплъщава, се оприличава като “изпълване на времената”: ”Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син (Единороден), Който се роди от жена и се подчини на закона” (Гал. 4:4).
Св. ап. Павел нарича раждането на Сина Божи “изпълване на времената”, за да подчертае вселенския характер на спасителния Божи промисъл, който се осъществява в определено и напълно подходящо (“изпълнено”) историческо време на човечеството.
В друго свое послание св. ап. Павел изтъква ясно, че епохата след Рождество Христово е обновената епоха, епохата на Божията благодат: ”И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново” (2 Кор. 5:17).
Още в първите началнохристиянски години Църквата смята и определя като централно и главно събитие за човешката истори благодатното събитие на Раждането на Спасителя, Иисус Христос. Въз основа на това дели на две времето и събитията: преди и след Рождество Христово.
Светите отци в писанията си също ярко подчертават разделението и същественото разграничение на времето. Епохата преди Христа определят като епоха на мрак, езичество и заблуда; а след Раждането на Христос - като епоха, в която цари Божията благодат.

"Моля да ми помогнете, аз съм православна мирянка от 5-6 год,но имам колежка, която активно се занимава с учението на Бруно Грьонинг. Как го виждате  това учение от православна гледна точка? Наистина някои проблеми й се решиха, но мене някак си ме смущават тези молитви към някакъв човек. Дайте ми съвет, ако можете. 

С уважение ПС"

Еспертът към ЦПНРД д-р Милка Баръмова даде следния отговор:
Уважаема Госпожо ПС,
Първо бихме желали да Ви благодарим за полученото запитване относно Бруно Грьонинг и неговото учение. Притесненията ви са напълно основателни и не са безпочвени. Сферата на здравето е много благоприятен терен за самозвани лечители, които отричат официалната медицинска помощ и претендират, че лекуват посредством енергии, определени сили и т. под., получени свише или от някъде другаде. С една дума - самозванци, чиито методи на лечение дори не са научно доказани. Един от тях е въпросният Бруно Грьонинг, чиито учение и идеи са доста разпространени в България и неговите последователи се събират в т. нар. Приятелски кръг на Бруно Грьонинг. Той е изтъквал, че може да лекува тежки и дори неизлечими болести като рак, туберкулоза, костни заболявания. Как е ставало това е странно, защото самият Бруно Грьонинг е страдал от тежка форма на гуша и почива от рак на стомаха?
Жертви на лечители като Бруно Грьонинг са главно хора, на които традицинната медицина не е успяла да помогне достатъчно и не е довела до желаните резултати. Движения като това на името на Бруно Грьонинг действат най-вече в медицинските среди, чрез организиране на конференции,семинари по време на които запознават участниците с въпросния алтернативен метод на лечение (в нашия случай този на Б. Грьонинг) и ги привличат за каузата!! Вие като православна християнка сигурно знаете, че Православието, а и християнството като цяло не отрича използването на методите на официалната медицина, самият евангелист Лука е бил лекар. Алтернативните методи на лечение (като например билколечението) сами по себе си също не са лоши, лошото е, че се спекулира с тях и че много нови религиозни учения ги използват за постигане на лични цели!!
...
На разположение сме за допълнителни въпроси и помощ.
С уважение,
М. Баръмова