pole-copy.jpg

Новини

Приятелският кръг на Бруно Грьонинг

Здравето - ефикасен начин за привличане на нови членове

altЗдравната сфера (вкл. благосъстоянието на човека и развитието на неговия потенциал) е един привилегирован терен за действие и оръжие, използвано от много нови религиозни движения с цел привличане на членове. Те се обръщат най-вече към физически и/или психически крехки хора и най-често разочаровани от официалната медицина, т. е. тази, която е доказана научно. Когато страданието не се поддава на лечението чрез официалните методи, използвани от медицината, или когато болестта е неизличима, е много трудно както за пациента, така и за неговите близки да останат равнодушни към обещанията за изцеление, които им дават някои от религиозните групи или самозвани терапевти.
Тези последните претендират, че могат да решат здравословните проблеми на страдащите, предлагайки им голямо разнообразие от диагнози и изцеления, кое от кое по-оригинални. Ето няколко примера:
- Много нови религиозни групи и терапевти привличат нови членове и пациенти, претендирайки, че духовният път е единственият, чрез който човек може се изцели, дори и от тежки заболявания. Методите на лечение са многообразни. Някои предлагат учение, според което болният е способен да улови целебен поток, обогатяващ организма с нови необходими енергии, за да победи болестта.
- Други предлагат лечение от разстояние, дори и чрез Интернет, на всякакви видове болести, като се започне от тези при кърмачетата, та чак до тези на възрастния човек. Тук става въпрос за получаване на целебни енергии, при което пациентът се отдалечава от всякаква форма на медицинско наблюдение.
- Някои нови религиозни движения и терапевти претендират, че използват различни видове източни методи на лечение – китайска медицина, аюрведа и др., както и индиански лечебни методи. 
- Нови религиозни движения и терапевти спекулират и с бременността, с раждането и с малките деца. Някои от тях се интересуват от бебето още преди неговото раждане и съветват спазването на разни видове специални бебешки режими, а дори забраняват и кърменето.
Във връзка с това някои религиозни движения и терапевти предлагат и експериментиране на човешкото клониране. Техни жертви са най-вече семейства, които не могат да имат деца. Разочарованието обаче от неуспеха на експеримента може да доведе до сериозни психически отклонения у мъжа и у жената.
- Някои родители, разстроени от хиперактивността на детето си, пък са съблазнени често от теорията за детето-индиго. Според тази теория тяхното дете, което е с космическо-божествен произход, страда повече от неприспособимост към тукашния свят отколкото от болест, която трябва да бъде лекувана от лекари специалисти.
- Някои нови религиозни движения и терапевти предлагат програми за превенция и за лечение от интоксикация с дрога. Те са най-често представяни в учебни заведения и по време на конференции.
- В други случаи хората, нарочени за обекти от новите религиозни движения или от терапевта, попълват въпросници, благодарение на които се определят чертите на личността им и се идентифицират слабостите и факторите, които ги водят до стрес. Тези тестове са така направени, че в много малко случаи дават положителни резултати. Оттук на тези, които са попълнили въпросниците и са получили отрицателни резултати, се предлага или по-скоро налага по много сръчен начин да следват серия от курсове, които ще им окажат много добро влияние.

Митрополитът на о. Хиос Марк характеризира като несъвместими с християнския живот заниманията с йога. Гръцкият владика подчертава, че йогата не е гимнастика, но "религиозна система на съзерцание". В окръжното си до жителите на о. Хиос той отбелязва: "Нима може някой да изолира практическото упражняване от религиозния му подтекст и съдържание? Може ли да се абстрахираме от целта, с която то се прилага? Със сигурност не. Възприемането на йога просто като вид гимнастика е погрешно. И това, защото: 1) тя представлява фундаментална характеристика на системата на индуизма; 2) религиозният й характер не може да бъде отделен от предпоставките, съдържанието и целите на упражненията; 3) свързана е неразривно с антихристиянските възгледи за превъплъщението и 4) тя представлява антропоцентричен опит за самоспасение чрез техники и упражнения".

 
Според гръцкия митрополит йога освен това е опасна за здравето. Той се позовава на информация в енциклопедия, според която "практикуването на йога създава у човека не съвсем физиологични качества и парапсихологически състояния поради противопоставянето на определени телесни и умствени дейности".
 
В окръжното се казва още: "Основен белег на нашата епоха е наблюдаваното смесване и объркване на различните аспекти на човешкия живот. Характерен пример на духовно и екзистенциално смесване е фактът, че йога, която е основна религиозна система за съзерцание и техника на индуизма, се рекламира в нашата страна, в Европа и САЩ като гимнастически упражнения, които дават решение на множество проблеми, предизвиквани от стресиращия начин на живот. Какво обаче е йога? Думата йога произлиза от санкритското yuj - съединявам, което означава единение на индивидуалната душа с безличния Един Абсолют на индуизма (P. Schreiner. Yoga. - Wörterbuch des Christentums, 1995, S. 1376). Това единение се смята за освобождаване и спасение на човека от неговата карма, тоест от последствията и резултатите на неговите избори и действия през уж предишните му животи".
 

Във връзка с активизирането на дейността на новите религиозни движения от псевдоиндуистки тип и прдстоящия ежегоден фестивал Ратха-Янтра, прикрита акция на общество "Кришна съзнаие" в България, ви представяме материал на д-р Десислва Дамянова, асистент във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, изследващ характера на няколко култа от нео-индустики (или по-скоро псевдо-индустки/, действащи активно и на територията на нашата страна и имащи сходни признаци.


На 24 юни 2012 г. на площад „България” в Сандански кметът на Общината Андон Тотев посреща ‘факела на хармонията’ от името на гражданите на Сандански, както съобщава Общинската администрация.  През 2012 г. се чества 25-годишнина от създаването на Световния пробег на Хармонията (World Harmony Run) от Шри Чинмой. Но кой е Шри Чинмой Кумар Гош? Псевдоиндуистки мистик, създател и ръководител на религиозната организация Sri Chinmoy Centre Church, Inc., която има последователи в 46 държави по света. Шри Чинмой вярва, че дългите бягания са път към себенадмогването - вроденият импулс на всяко човешко същество за интелектуална, творческа и духовна еволюция. Наред с благоприятните отзиви на ред известни личности (музиканти като Карлос Сантана, макар на по-късен етап Сантана се отрича от методите и практиките на гуруто публично, и Джон Маклафлин, лекоатлета Карл Люис, Михаил Горбачов), дейността на Шри Чинмой е подложена на рязка критика от изследователи на деструктивни култове, активисти на антисектантското движение по света и бивши последователи. Името на организацията се свързва със сексуални злоупотреби, включително с деца, обсебване на собственост на последователите й; те имат строга забрана да сключват брак, да раждат деца и пр. Тази нейна дейност и идеология дава основания на Руската асоциация на цетровете за изучаване на религии и секти да я включи в списъка на деструктивните тоталитарни секти и групи.

Отново до общественото внимание стигна един въпрос, който така си остава нерешен от образователните и други власти, както и въпросът за преподаване на предмета Рилигия в българското училище. Но докато традиционните вероизповедания не могат и не желаят да действат като секти, други (обикновено това са нови религиозни движения) умело се възползват от вратички в образователната ни система. 

Стана известно в последните дни, че във връзка с извършената проверка по постъпила жалба в дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет относно занимания по паневритмия в 85-та целодневна детска градина „Родина”, организирани и провеждани от фондацията „Институт за изследване и прилагане на паневритмията”, директорът на дирекцията е разпоредил проверка по случая. Проверката е извършена от старши експерт д-р Жасмина Донкова съвместно с представители на Агенцията за закрила на детето и Регионален инспекторат на образованието - София град.

Известно е, че паневритмията е неразделна част от учението и култа на официално регистрираното вероизповедание Общество „Бяло братство”. Тя е преди всичко танц, но съчетан с един вид молитва, вид богослужение и всеки елемент от него  изразява определена духовна философия, която формира един окултно-мистичен светоглед. Затова паневритмията може да бъде изучавана и прилагана само, ако религиозната институция оправомощи определени юридически лица за това. На всичко отгоре от Общество „Бяло братство” заявиха, че тъкмо тяхното вероизповедание притежава патент за паневритмията до 28 юни 2022 г.

Резолюция, провъзгласяваща 20 март за Международен ден на щастието, беше приета през лятото на миналата година от Общото събрание на ООН. Незадължаващата резолюция предлага на държавите членки и на международната организация да отбележат празника по подобаващ начин. Първото мероприятие в централата на ООН в Ню Йорк по случай Деня на щастието ще бъде премиерата на аудиокнигата на известния индийски гуру Шри Чинмой, озаглавена "Съкровищата на щастието". Индийският гуру окачествява ООН като"двигател на вселенското единство".
В посланието си по случая генералният секретар на организацията Бан Ки-мун, който е южнокореец, заявява, че именно щастието е "в основата на човешките желания", но изразява съжаление, че "базовото материално благосъстояние засега е недостъпно за прекалено голям брой хора, които живеят в крайна бедност". "Призовавам всички да засилват привързаността си към всестранното и устойчиво развитие на човешкия потенциал и отново да заяват ангажимента си да помагат на другите. Състраданието способства за щастието и може да построи бъдещето, което желаем", се казва в посланието на Бан.

Бел. ред.: Заглавието на материала в медията е: "ООН отбелязва днес за пръв път Международния ден на щастието".