pole-copy.jpg

Новини

Като традиционна проява “Центърът за проучване на нови религиозни движения” (ЦПНРД) организира семинар по въпросите, свързани с дейността на новите религиозни движения. В тази връзка от името на Управителния съвет  на ЦПНРД най-учтиво Ви каним да участвате в Международната конференция на тема: „Образователните институции като цел на сектантска дейност”, която ще се проведе на 17 - 18.10.2009 г.  в 13:00ч., град Варна.

      Като участници и лектори на семинара очакваме български и чуждестранни специалисти в областта на богословието и правото, експерти от Комисията по човешки права и вероизповедания на Народното събрание, православни духовници, специалисти от други хуманитарни науки и журналисти, ангажирани с тази проблематика. Заявките за участие и темите на докладите очакваме най-късно до края на месец септември. В най-кратък срок, след като получим потвърждение за участие от всички поканени лектори, ще Ви представим и програмата на семинара.

Икономическия и социален съвет на ООН на своята сеися през юли 2009г. предостави на Европейската асоциация на изследователските центрове за информиране за сектите (FECRIS) статут на особен съветник. Това събитие стана възможно благодарение на плодотворната дейност на вице-президента на FECRIS г-жа Даниел Мюлер-Тулли.

FECRIS обединява повече от петдесет организации от 31 европейски страни. Няколко от кореспондентите на Федерацията се намират извън пределите на Европа. Главна задача на Федерацията – противодействие на разпространението на съвременните групи, имащи сектантски характеристики и тоталитарни тенденции и помощ за техните жертви. Започвайки през 2005 г. FECRIS има статут на неправителствена организация – участник в Съвета на Европа.

По настоящем FECRIS се оглавява от г-н Томас Сакуил (Великобритания), а вице президенти на Федерацията се явяват г-жа Даниел Мюлер_Тулли (Швейцария) и професор Александър Дворкин (Русия).

В днешния си брой в. "Нова Македония" публикува коментара на сестра Макрина по повод твърдението на Пловдивския митрополит Николай, че не изключва възможността трагедията в Охрид да е Божие наказание заради неспазването на строгия пост на 29 август и концерта на Мадона в този ден. Коментарът е озаглавен "Време е за нов Илинден".

Всяка трагедия, независимо от мащабите си, отново поставя единствения въпрос съществен за живота на човека: въпроса за смисъла, т. е. за неговата липса или безсмислицата. Отварям първия етимологичен речник, който ми попада под ръка, и търся на буквата "н" - "несрекя" (нещастие). Няма я, няма нито едно обяснение. Физика, математика, богословие, философия: може ли някой да установи как се случва нещастието? И ако "срекята" означава среща на човека и Бога, тяхното съединение, то тогава може ли да кажем обратното - че тяхното разделяне е "несрекя", нещастие?

Във Великобритания е обнародвано сведение за това, че основателят на дианетиката и Църквата на сциентолозите Рон Хаббард е мошеник. Както изясняват английските дипломати още преди 30 години Хаббард си присвоява научна степен кандидат на науките.

Църквата на сциентолозите е създадена в САЩ в 1954г и е призната като религиозна организация. Сред нейните последователи са известните актьори Том Круз, Уил Смит, Джон Траволта.

Както съобщава "Газета GZT.ru" по публикация на The Telegraph, изобличаващите Хаббард материали са събрани от сътрудници на британското консулство в Лос Анджелис по задача на правителството.

В документите също се съдържа съобщение на американските спецслужби за това, че членове на сектата изпратили при един от следователите, занимаващи се с делото, мошеник представящ се за доктор. От начало сциентолозите хипнотизирали следователя, а след това го обявили за луд.

Барвиха. 21 юли. ИНТЕРФАКС – Президентът на Русия Дмитри Медведев прие решение да подкрепи идеята за преподаване на предметът основи на религията в руските училища и отбеляза целесъобразността на въвеждането на института на военните и военноморските свещенослужители.

В изказването си на специално заседание във вторник, президентът на РФ съобщи, че към него са отправени обръщения от лидерите на водещите руски религиозни организации, в които се съдържат предложения за преподаването в училищата на дисциплини, отправени към духовно-нравственото просвещение, а също така и за въвеждане във Въоръжениете сили на института на капеланите.