pole-copy.jpg

Новини

В последно време душевноболни започнаха в големи количества да посещават Църквата, разказа настоятелят на московския храм  Света Троица протойерей Алексий Уминский. Но те идват в Църквата не защото търсят Христос, а защото им е нужно общество, адекватно на тяхното психическо състояние, счита той.

«Най –сериозният проблем на нашето време е проблемът на психическите увреждания., при това в различна степен: забележими, по-малко забележими, възприемани просто като форма на поведение , даже като форма на религиозно поведение, - каза протойерей Алексий пред информационно-аналитическия портал на Саратовската епархия ”Православие и съвременност”. Разместването на цели пластове на общественото съзнание , произтичащо за последното столетие е повредило много хора – тези, които по-рано обществото е държало в повече или по-малко стабилно и адекватно състояние. По думите на свещеника това , което се излъчва по телевизията, разблокира страстите. Когато човек, подвластен на страсти, гледа телевизия, у него се проявява това, което навремето е било потушено от семейството и работата.

Перспективи за противодействие на деструктивни сектантски влияния

 

Дискусията е често също толкова интересна, колкото и докладите в една конференция. Не прави изключение и последната конференция на ФЕКРИС, проведена в Санкт Петербург на 15-16 май 2009 г. Започналите вече бели нощи направиха участниците по-чувствителни и активни и в неформалните разговори, и в официалните обсъждания.

 

Очертаха се следните проблеми, общи за цяла Европа:

 

- Настъпление на неопетдесятниците на всякакви нива. В отделните страни названието има различна семантика и това прави синхронизирането на общата стратегия твърде трудно. В помощ на пострадалите са само доброволни организации, тъй като правителствата не осъзнават последиците от бездействието си. Центровете извършват главно разяснителна и просветителска дейност, която се нуждае от пълна информация за ситуацията в различните страни. Поради тези причини се взе решение темата на следващата конференция да бъде за  неопетдесятниците и техните движения в различните страни (Лондон, 2010).

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА

FECRIS

24 май 2009 г.

На 15-16 май 2009 г. в Санкт Петербург се състоя Международна конференция на Европейската федерация на центровете за проучване и  информация за сектите (FECRIS) „ТОТАЛИТАРНИТЕ СЕКТИ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА”. В тази организация с консултативен статус към Съвета на Европа членуват 23 държави. Тя  провежда своите ежегодни конференции всеки път в различен град в някоя от страните членки на FECRIS. През последните години конференции са провеждани в Марсилия, Барселона, Париж, Брюксел, Виена, Хамбург, Пиза.

Комюнике

21 май 2009 г.

На 18 май 2009 г. в Санкт Петербург се състоя II Междуправославно съвещание по проблемите на противостоене на тоталитарното сектантство. Съвещанието е плод на доброволно консултативно сътрудничество, предполагащо обмяна на опит и обсъждане на общите задачи за превенция на разпространене на тоталитарните секти и окултни учения. Тяхната дейност застрашава сериозно както отделни лица, така и цели семейства, обществото и държавата, а в известен смисъл — според световните им претенции, огласени от лидерите на редица тоталитарни секти, и стремежа им да активизират дейността си в различни държави — опасността е за цялата световна общественост. Това изисква специално внимание на междудържавно и междуцърковно равнище.

 

Изтъкнатият руски сектовед, професор и ръководител на Център за религиозни изследвания и на Руската асоциация за изследване на религиите и сектите, председател на Съвета по провеждане на държавна екпертиза по въпросите на религиите към Министерството на правосъдието на руската федерация Александър Дворкин беше избран за вицепрезидент на Европейската федерация на ценровете за проучване и информация за сектите (FECRIS).

Това стана на ежегодната конференция на организацията, проведена на 15-17 май в Санкт-Петербург. FECRIS е основана преди петнадесет години и се явява официален консултант на Съвета на Европа по въпросите на тоталитарното сектанство. Ежегодно членките на организациите се събират на свои конференции. Последните конференции бяха проведени във Виена, Барселона, Брюксел и Хамбург. Сега щафетата беше поета за първи път от Русия. Символично е, че място на този форум стана юридическият факултет на Санкт-Петербургския държавен университет, където са се обучавали премиерът Владимир Путин и президентът Димитрий Медведев.